‘PNÖMONİ’ Konulu Yazılar

Pnömoni sunum “Yeni rehbere göre”

TIKLAYIN »

Hastanede Gelişen Pnömoni 2009 Rehberi

Bu uzlaşı raporu; Türk Toraks Derneği tarafından 2002 yılında yayınlanan Hastane Kökenli Pnömoniler Tanı ve Tedavi Rehberi temel alınarak oluşturulmuştur. Bu çalışma nedeniyle 2002-2007 yılları arasında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış konuyla ilgili makaleler değerlendirilmiş kanıt gücü yüksek makaleler dikkate alınarak gerekli olan bölümler güncellenmiştir. Yazarlar önceki rehberden farklı olarak Hastane kökenli Pnömoni terminolojisi yerine Hastanede Gelişen Pnömoni (HGP) terimini tercih etmişlerdir. Son yıllarda HGP başlığı altında temel tanı ve tedavi yaklaşımları açısından HGP den farklılık göstermeyen ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP), sağlık bakımıyla ilişkili pnömoni (SBİP), hastanede gelişen trakeobronşit (HGTB), ventilatörle ilişkili trakeobronşit (VİTB) gibi yeni kavramlar tanımlanmıştır. Güncellenen raporda bu kavramlar da gözden geçirilecektir.   Yazının devamı için   TIKLAYIN

Rezolüsyonu gecikmiş Pnömoni

Pnömoniler yeni bulunan antibiyotik ve koruyucu

önlemlere rağmen yetişkinlerde görülen en ciddi
hastalıklardan biridir.

Rezolüsyonu gecikmiş pnömoniler için

TIKLAYIN